Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Mua Bán Tiệm Nail & Tóc >> California

TÌM CÁC DOANH NHÂN ĐỂ HỢP TÁC. Thu nhập cao, Part-Time. Không cần vốn. Cần biết tiếng Anh và thich học hỏi. L/L Anthony 714-261-0633... » chi tiết
City: Garden Grove, CA

Cần sang tiệm... » chi tiết
City: Chino, CA

Tiem Toc va nails can ban rong 1360 sqt, 8 Toc , 2spas , 3 mani , phong facial , may giat say . Trong Khu shopping’s center, parking rong rai o Anaheim . Chu retired , Co the Mo Tiem nails . Gia ca thường lượng .Xin lien lac Ruth (714)469-8381 Hoac (714)548-6314... » chi tiết
City: Anaheim, CA

Sang ban tiem nails ($$$$$) - Can sang ban tiem nail vung palm desert cach bolsa 1 tieng 30 phut vi co con nho va khong co nguoi trong coi nen muon ban tiem khach my trang 95% income 400 toi 450 1 nam 8 ghe 6 ban 1 phong wax may giat may say day du.. xin lien he Kennie 7146608123 Contact Kennie (714) 660-8123... » chi tiết
City: Palm desert, CA

Sang tiem - Can sang gap tiem vi ban viec khac, gia re, 10 ghe, 6 ban doi, income tren 400k/nam, khach Trang sang. 2500sf, Rent 5500 + NNN. LL K: 818 213 5734 Contact K (818) 213-5734... » chi tiết
City: Moorpark, CA

Can sang tiem nail (60k) - (Fresno, Ca) can sang tiem nail. Tiem co 6 ghe spa, 6 ban nail va 1 phong wax. Tiem trong 2200 square ft. Tien rent & camera $2,250/thang. Income trung binh $20k-$25k / thang. Gia ban $60k. Neu that long xin goi (714)786-9746 Contact Krystal (714) 786-9746... » chi tiết
City: Fresno, CA

Nail Shop for Sale Dong Khach - Tiem Nail - dong khach for Sale; Can Retire; lam 30 nam; dia diem tot; plaza rong; 1 loc dai; plaza co market va nhieu khach walk-in; khach my trang, de trieu va hien; tiem rong; co 6 spa chairs; 8 ban; phong facial / wax/ eyelashes/ massage / threading; Goi Manager for more info (626)589-7724 Contact Manag... » chi tiết
City: Glendora/San Dimas, CA

Chúng tôi cần bán tiệm giât ủi... » chi tiết
City: San Jose, CA

Cần Sang Gấp Tiệm Nails - Vì lí do sức khoẻ và bận chăm sóc con nhỏ nên cần sang nhượng tiệm nails. Tiệm good location in downtown Palm Springs, CA. Nơi có nhiều khách du lịch và khu local mỹ trắng. Giá nails cao, khách cho tip rất hậu. Tiệm mới remodel, rộng và sạch sẽ. Tiệm rất có tiềm năng phát triển vì ngày càng nhiều khách du lịch đế... » chi tiết
City: Palm Springs, CA

BÁN TIỆM NAIL 45K/ INCOME 30-40K CHỮNG MINH RÕ RÀNG/ KHU MỸ TRẮNG 100%/ BAO CHỖ Ở ĐẾN LÀM THỬ VÀ CHECK... » chi tiết
City: cody, CA

Can sang tiem nail nho good cho gia dinh 6 ghe va 3 ban rent re $1,650 my trang gia Cao tip Cao , can good credit , can nguoi mua that long se thuong luong Co Khach local va du lich quanh nam sat Khach San lon Text only 7145926798... » chi tiết
City: Newport beach, CA

Tiem Davi nails vung Santa Clarita, CA hoat dong tren 12 nam inside Wal-Mart, lease moi, ban 60k, khong co nguoi trong coi, 6 ghe, 5 ban, 7 tho. Income tiem tren 8k/tuan... » chi tiết
City: Santa Clarita, CA

Cities: