Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Mua Bán Tiệm Nail & Tóc >> California

Chuyên về chương trình IHSS  (chăm sóc tại gia),  SSI & Medicare. Sẽ giúp làm đơn, đại diện hoặc khiếu nại để mang quyền lợi tối đa cho thân chủ. Có nhiều năm kinh nghiệm. Xin liên lạc văn phòng 714-468-2418... » chi tiết
City: Garden Grove, CA

Ban tiem nail 5 ban 7 spa, tiem da hoat dong 20 nam, rat dong khach va sang trong, tiem o trong shopping lon, tien rent re, khu my trang gia cao, tip hau, muon biet them chi tiet lien lac Tuan, ban gia 99K. tiem dang can tuen them tho nails bao luong $800 sau ngay.... » chi tiết
City: paso robles, CA

Chủ muốn về hưu, cần sang tiệm nail trong Mall (100k). Tiệm có 8 ghế và 8 bán, 1 phòng wax, 1 restroom, 1 phòng giặc, có cửa sau thoán khí. Tiệm rộng 900 sq/ft. Muồn biết thêm chi tiếc, xin vui lòng liên lạc Name: TL Phone Number: (858)248-5063... » chi tiết
City: El Centro, CA

Tiệm nail bar ở Anaheim... » chi tiết
City: Anaheim, CA

Charming 2,300sf. nail salon... » chi tiết
City: Huntington Beach, CA

Cities: