Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Mua Bán Tiệm Nail & Tóc >> Alaska

Sang tiệm nail,tiệm nằm trong Northway mall,good income,tiệm rộng 1.300 sqf .Tiệm có 8 bàn,6 ghế,có 1 phòng facial waxing,tiệm có máy giặc máy sấy. Nếu muốn xin liên hệ với Lan:907-351-3731 Điện chỉ :3101 Penland Pkwy Ste G28 Anchorage, AK, 99508... » chi tiết
City: Anchorage, AK