Free Classified Ads

Related Categories

Ad Location

Nail & Hair Salons For Sale >> California

Chuyên về chương trình IHSS  (chăm sóc tại gia),  SSI & Medicare. Sẽ giúp làm đơn, đại diện hoặc khiếu nại để mang quyền lợi tối đa cho thân chủ. Có nhiều năm kinh nghiệm. Xin liên lạc văn phòng 714-468-2418... » details
City: Garden Grove, CA

Tiệm nail bar ở Anaheim... » details
City: Anaheim, CA

Charming 2,300sf. nail salon... » details
City: Huntington Beach, CA

Beautiful nail salon locates in a new developed areas of Anaheim, 1600sf, 8 spa chair, 6 tables, 2 wax room, 1 laundry room, rent $2452 include CAM. Call or text (657) 282-9573... » details
City: Anaheim, CA

ĐỔI BẰNG NAILS-FACIAL- MASSAGE-NHANH RẺ 50 tiểu bang! Nếu bạn thực sự muốn hành nghề hợp pháp trên đất Mỹ thì bạn cần phải có license hành nghề trước khi bắt đầu công việc của bạn. Dịch vụ đổi bằng nails-facial-massage 50 tiểu bang Mỹ sẽ giúp bạn hợp pháp có bằng tại tiểu bang bạn sinh sống..... » details
City: SanJose, CA

Tiem Toc va nails can ban rong 1360 sqt, phong facial , may giat say . Trong Khu shopping’s center, parking rong rai , co Hoi cho cac Ban muon Mo Tiem o Anaheim . Co the Mo Tiem nails only ( khu shopping chua co nails).Xin lien lac Lam (714)222-1751... » details
City: Anaheim, CA

Tiệm hair nam relax day spa... » details
City: Mountian view ca, CA

Cities: