Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Mua Bán Tiệm Nail & Tóc >> California

Chuyên về chương trình IHSS  (chăm sóc tại gia),  SSI & Medicare. Sẽ giúp làm đơn, đại diện hoặc khiếu nại để mang quyền lợi tối đa cho thân chủ. Có nhiều năm kinh nghiệm. Xin liên lạc văn phòng 714-468-2418... » chi tiết
City: Garden Grove, CA

ĐỔI* BẰNG* NAILS *FACIAL* MASSAGE *NHANH RẺ 50 tiểu bang! Nếu bạn thực sự muốn hành nghề hợp pháp trên đất Mỹ thì bạn cần phải có license hành nghề trước khi bắt đầu công việc của bạn. Dịch vụ đổi bằng nails-facial-massage 50 tiểu bang Mỹ sẽ giúp bạn hợp pháp có bằng tại tiểu bang bạn sinh sống.. Xin goi 312-725-0243... » chi tiết
City: Los Angeles, CA

Charming 2,300sf. nail salon locates in a desirable area in Huntington Beach has 11 spa chairs, 8 nail tables, 4 wax rooms, laundry room and lunch room. There are 9 Technicians and rent is $4,548.20. Call (657) 282-9573... » chi tiết
City: Huntington Beach, CA

Beautiful Nails Bar in Anaheim 1000sf with 9 spa chairs, 3 long nail bar tables, 1 facial room, laundry room with back door. Rent is only $2,045 includes CAM.... » chi tiết
City: Anaheim, CA

Can Ban Tiem toc va nails rong 1360 Sqt , Gia $30,000.00 trong shopping center.... » chi tiết
City: Anaheim, CA

Ban tiem nail 5 ban 7 spa, tiem da hoat dong 20 nam, rat dong khach va sang trong, tiem o trong shopping lon, tien rent re, khu my trang gia cao, tip hau, muon biet them chi tiet lien lac Tuan, ban gia 99K. tiem dang can tuen them tho nails bao luong $800 sau ngay.... » chi tiết
City: paso robles, CA

Chủ muốn về hưu, cần sang tiệm nail trong Mall (100k). Tiệm có 8 ghế và 8 bán, 1 phòng wax, 1 restroom, 1 phòng giặc, có cửa sau thoán khí. Tiệm rộng 900 sq/ft. Muồn biết thêm chi tiếc, xin vui lòng liên lạc Name: TL Phone Number: (858)248-5063... » chi tiết
City: El Centro, CA

Cities: