Free Classified Ads

Related Categories

Ad Location

Landscaping / Làm Vườn >> California

PHƯỚC CHUYÊN CẮT CỎ, CẮT CÂY, hàng rào, làm-vườn, sửa nước, nhận bỏ đủ thứ và rác, sửa điện, moving, nhà, trồng cỏ, giặt thảm, rào gỗ, lót gạch. 714-932-1973... » details
City: Garden Grove, CA

TRẦN LÀM VƯỜN *Cắt cỏ. *Nhận trồng cỏ & sửa *Làm, sửa hệ thống tưới nước tự động. *Cắt cây lấy gốc. *Hàng rào gỗ. *Dọn rác. Call or Text: Trần 714-908-6628... » details
City: Garden Grove, CA

Chuyên đổ ximăng, đốn cây, đổ rác, xây tường rào (gỗ, nhựa, sắt). Làm patio, làm landscaping, điện, nước, sơn. Sửa nhà cửa. Gọi: Hiền 714-224-8935... » details
City: Santa Ana, CA

Chuyên đổ và design ximăng chất lượng cao. Trồng sân cỏ (Marathon 2), hệ thống nước, lót gạch, lấy đất, clean up. liên lạc: Danny 657-271-9105. Uy tín và nhanh chóng. www.instagram.com/dannylandscape... » details
City: Westminster, CA

NHẬN: Cắt cỏ, cây, dọn nhà, đổ rác. Hệ thống tưới tự động, ống nước, rào gỗ, gạch, trồng cỏ, cây, lót gạch. Handyman. Tận tâm uy tín. liên lạc: 714-487-2763... » details
City: Westminster, CA

LY LANDSCAPING Nhận cắt-cỏ, tỉa, lấy gốc cây, trồng cỏ mới, hệ thống tưới-cỏ, dọn rác, làm hàng rào, xây bồn bông, đổ xi măng. Giá bình dân. Ly: 714-924-0378... » details
City: Garden Grove, CA

Trang xi mang, trong co, cat cay, do rac, lam hang rao, lam he thong nuoc, clean up, lam he thong home security camera, son nha.... » details
City: San Jose, CA

Cities: