Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Việc Chăm Sóc Trẻ, Người Già >> Texas

Cần người giữ trẻ, giúp việc nhà nhẹ, và giúp nấu ăn nhẹ. Sáng đi chiều về hoặc ở lại ban đêm, nhà có phòng riêng. Lương thỏa thuận, bao ăn ở. Nhà ở Galveston. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Huyền 713-935-5056... » chi tiết
City: Galveston, TX