Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Việc Chăm Sóc Trẻ, Người Già >> Texas

Cần một phụ nữ đến nhà chăm sóc bà cụ, ở lại đêm, chỉ chăm sóc bà không làm việc nhà. Lương từ $2300-2700 / tháng tùy theo kinh nghiệm. Xin gọi: 281-455-5024 hay: 832-515-3487... » chi tiết
City: Houston, TX