Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Việc Chăm Sóc Trẻ, Người Già >> Texas

Can nguoi giu be trai 3 thang tuoi tai Nha. Bao an co phong rieng. Lam Tuan 5 ngay hay 6 ngay cung ok. Luong 900/ thang. Nha cach Bellairs 1 tieng 30 Phut lai xe. Xin goi so dt 314 489 7061... » chi tiết
City: Liberty, TX

Cần người giữ 1 bé và phụ việc nhà . Ở lại hay đi về tùy ý. Yêu cầu sạch sẽ. Nhà ở Houston, TX. Xin lien lạc 281-745-5993.... » chi tiết
City: Houston, TX

Can mot nguoi giu mot be trai 2 tuoi ruoi. O lai 5 ngay toi 7 ngay mot tuan. Phai biet lai xe. Be trai di hoc toi tu 9 gio sang toi 3 gio chieu. Nha co phong rieng. Khong can lam viec nha.... » chi tiết
City: houston, TX

Cities: