Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Việc Chăm Sóc Trẻ, Người Già >> Florida

Cần người phụ nữ giúp đỡ công việc nhà và một người khác để làm việc giúp trong nha hang. Lương $1,200 đến $1,800 mỗi tháng. Có chỗ cho thuê. Tuổi tác không quan trọng. Cung cấp đến nơi làm việc. liên hệ với bà Truc. 850-393-0819... » chi tiết
City: Bonifay, FL