Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Việc Chăm Sóc Trẻ, Người Già >> California >> Westminster

Cần cô hoặc Dì khỏe mạnh tận tâm với công việc đến nhà ngủ đêm, săn sóc bà cụ trên 80T đang bị bệnh. Nhà ở Westminster City, làm từ đêm Chủ Nhật đến đêm thứ sáu từ 8:00pm-10:00am. Lương $1,500. Chi tiết xin gọi: 619-851-4885... » chi tiết
City: Westminster, CA

Cần người take care người già & người handicap.liên lạc: Cô Ngọc714-702-7502... » chi tiết
City: Westminster, CA

Em con it thuoc la du dung, gom: Denim, Meo va Viagra. Anh nao co nhu cau. Lien he Ky 4087504815. liên lạc: (408) 750-4815... » chi tiết
City: Westminster, CA

Cần người kinh nghiệm giữ baby 2 tháng từ 8am-6pm, nghỉ Sat-Sun. Giá $1,400/M. Vùng Buna Park. liên lạc: Tina 714-251-0128, Anna: 949-241-3531... » chi tiết
City: Westminster, CA

Cities: