Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Việc Chăm Sóc Trẻ, Người Già >> California >> Orange

Cần nữ dưới 60 tuổi biết nấu ăn căn bản và siêng năng làm việc nhà. Không lên mạng hay youtube trong giờ làm việc. 8 giờ /1 ngày. Thứ Hai đến thứ Bảy. Ở qua đêm hay đi về mỗi ngày cũng được. Không chăm sóc người già hay em bé. Lương tháng thương lượng. Nếu điều kiện thích hợp, xin goi hoặc text 714-922-9192.... » chi tiết
City: Orange, CA

Cities: