Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Việc Chăm Sóc Trẻ, Người Già >> California >> Garden Grove

Can mot nguoi phu nu co suc khoe phu giup cong viec nha va cham soc ba cu gia 85 tuoi (khong di dung duoc dang ngoi wheelchair) lam viec mot tuan 3 ngay 9 gio sang den 1 gio chieu $10 mot gio.lam viec Thu Sau, thu bay, va chu Nhat. Tra tien mat! Bat dau thang 8. Xin vui long lien lac Nina 7148619809. Cam on!... » chi tiết
City: Garden Grove, CA

Can mot nguoi phu nu co suc khoe phu giup cong viec nha va cham soc ba cu gia 85 tuoi (khong di dung duoc dang ngoi wheelchair) lam viec mot tuan 3 ngay 9 gio sang den 1 gio chieu $10 mot gio.lam viec Thu Sau, thu bay, va chu Nhat. Tra tien mat!. Xin vui long lien lac Nina 7148619809. Cam on!... » chi tiết
City: Garden Grove, CA

Can mot nguoi phu nu co suc khoe phu giup cong viec nhę va cham soc ba cu gia 85 tuoi (khong di dung duoc dang ngoi wheelchair) lam viec mot tuan 3 ngay 5:00 PM den 8:00 PM $10 mot gio tiền mặt. Thu sau, chu nhat va thu hai. Hoac thu sau bay chu nhat thu hai. Xin vui long lien lac Nina 7148619809. Cam on!... » chi tiết
City: Garden Grove, CA

Cities: