Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Việc Chăm Sóc Trẻ, Người Già >> California >> Garden Grove

Cần môt nguời nữ lớn tuổi 40-60 đến dọn dẹp, phụ vệ sinh việc nhà mỗi tuần 3 ngày. Làm viėc Hai, Tư, Sáu...10 giờ một tuần. Lương $10/giờ tiền mặt, việc làm dài hạng. Liên lạc Nina... » chi tiết
City: Garden Grove, CA

Cần cô giữ 1 bé gái 4t tại tiểu bang Illinois. Lương 1400/tháng. Làm ít việc nhà. Chủ dễ chịu, chổ ăn ở thoải mái cần người có tâm. L/l (314)-3578120 để biết thêm chi tiết.... » chi tiết
City: Garden grove, CA

Cần tìm người tuổi từ 45 - 55, trông chừng ông bà, phụ thêm ít việc nhà, ông bà còn khỏe. Làm việc từ 8am - 7pm, 05 ngày/ tuần, vùng Garden Grove, $1000/ tháng. L/L Hà ( 714 548 2414 )... » chi tiết
City: Garden Grove, CA

Cities: