Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Việc Chăm Sóc Trẻ, Người Già >> California >> El Monte

City El Monte, cần gấp cô trung nien khoe mạnh,săn soc 1 bà cụ 90 tuổi biết nấu ăn ,don dẹp ,biết đọc và viết được tiếng Việt. Làm từ thứ 3 tới Chu nhật ở lại đêm hoặc về tuỳ ý . Lương hậu cho người có kinh nghiệm L/l :Mỹ :626-464-9132... » chi tiết
City: El Monte, CA

Cities: