Free Classified Ads

Related Categories

Ad Location / States:

Yaamava Resort & Casino

Child Care, Senior Care Jobs >> California

Đang la`m việc trong chương trình IHSS, cần tìm một cô bác lớn tuổi thích đi chùa, hay nhà thờ con sẽ đến nhà chở đi chơi hay đi chùa hay nhà thờ ở San Jose vào mỗi sáng thứ Bảy và Chủ Nhật ( 8 tiếng/1 tuần ) do IHSS trả. Liên hệ: (408) 833-9836.... >> Details
City: San Jose, CA

Cần người nữ giúp việc nhà và chăm sóc cụ bà 83 tuổi nhà ở Garden Grove gần chợ Hmart theo chương trình home care IHSS của chính phủ trả $15.5/ giờ. 1 tháng 52 giờ. Liên lạc: 408-616-0396, Kim... >> Details
City: Garden Grove, CA

Cần người chăm sóc một 2 ông bà cụ. Giá cả thương lượng. Xin liên lạc Phương 7146133789 hoặc 4252738000... >> Details
City: Westminster, CA

Nơi Rao / Cities: