Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang:

Mekong Law

Nail & Beauty Spa Supply >> Tennessee

Cần sang tiệm nail 6 ghế 10 bàn. Income cao (trên 125ngàn tiền thẻ, chưa tính cash), lease ký tới 2025... >> Xem Chi Tiết
City: Memphis, TN

Cần sang tiệm nail trong Memphis Tn. (Khu đen) Tiệm có 6 ghế, 10 bàn. Tiệm đông khách, kể cả mùa đồng. Giá cao, income tiền thẻ khoảng 125 ngàn/năm. (Chưa kể tiền mặt). Tiền rent 2200/tháng, lease kí tới 2025 Tiệm rất đông khách kể cả mùa đông. Khách đen nhưng chịu. Tiệm gia đình 4 chị em thợ chính cùng lamf. Vì sợ bệnh dịch nên người c... >> Xem Chi Tiết
City: Memphis, TN