Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Đồ Nội Thất, Furniture >> Alabama

Rơle thời gian AH3 – 3/ST3PF/DH48S/DH48S - S– Timer Rơle thời gian là một rơle có chức năng tạo ra thời gian duy trì cần thiết khi truyền tín hiệu từ một thiết bị này sang một thiết bị khác. Có nhiều nguyên tắc tạo trễ trong rơle thời gian: - Tạo trễ bằng cơ khí - Tạo trễ điện tử (sử dụng dòng điện cảm ứng tạo thời gian trễ). - Tạo trễ bằ... » chi tiết
City: TP. Hà Nội, AL