Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Người Tìm Việc >> Texas

Em là nữ 18 tuổi, đang tìm việc ở những thành phố gần Arlington. Là một người học việc rất nhanh, biết cách ăn nói với khách hàng. Lanh lẹ và nhạy bén. Xin hãy liên lạc em: (682)558-5832... » chi tiết
City: Arlington,TX, TX

Can viec lam vao thu 7 va chu nhat , khong phai du hoc sinh.... » chi tiết
City: Houston, tx, TX

Tim viec hang xuong.han sat... » chi tiết
City: Houston, TX

Minh ten Minh, 28 tuoi. Tot nghiep college bang 2 nam chuyen nganh may tinh. thanh thao ve viec su dung may tinh nhu office, cai dat va sua chua. E co kinh nghiem 2 nam trong viec quan ly va phuc vu nha hang o NY. Em moi move ve Houston duoc 2 tuan. Dang kiem viec lam. AAnh chi nao can tuyen dung xin lien he em. Nha em gan cho Thang Hung... » chi tiết
City: Houston, TX

Em 29 tuoi nu. Qua My duoc 2 tuan. Em biet noi tieng Hoa, tieng Anh. Em co kinh nghiem trong viec lam nha hang, pha che ruou. Co kinh nghiem lam 5 nam o MGM Macau Casino. Em dang can viec lam trong linh vuc nha hang. Nha em gan cho Thang Hung ,HongKong va duong Veteran Memorial... » chi tiết
City: Houston, TX

Bac ten Vinh. Nam nay 64 tuoi. Co kinh nghiem 7 nam trong lam nha hang o NY. Dang kiem viec phu bep nha hanv.ai can xin lien he bac. . Nha Bac gan cho Thang Hung ,HongKong va duong Veteran Memorial... » chi tiết
City: Houston, TX

Cities: