Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Người Tìm Việc >> Texas

ĐÔI chuyên cắt cỏ, cắt cây, làm vườn, trồng cây, trồng cỏ mới, dọn rác, trồng hoa. Giá cả phải chăng, làm part time, thứ 7 làm full time, kinh nghiệm 5 năm trong nghề. Phone: 832 916 9707.... » chi tiết
City: houston, TX