Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Người Tìm Việc >> California >> ORANGE

Nhận sửa chữa tân nơi sản xuất các máy công cụ Lathe, Mill CNC : DMG-MORI (controller : Siemens ,Heidenhain, Fanuc.. ), Mazak (controller 640M ,nexus,Mplus,M32..) đảm bảo chất lượng ,uy tín.... » chi tiết
City: ORANGE, CA

Cities: