Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cơm Tháng / Dịch Vụ Ăn Uống >> California >> Garden Grove

Nhận đặt Chả giò - Hoành thánh chiên - Xôi vò - Gìo thủ. Huơng vị Việt Nam & Gía cả phải chăng. Vui lòng liên hệ cô Điệp - số điện thoại 714-725-0850.... » chi tiết
City: Garden Grove, CA

LẨU-LẨU-LẨUAll you can eat* $12.95 từ thứ 2 - thứ 5* $14.95 từ thứ 6 - Chủ Nhật-Bớt 30% cho khách trên 65 tuổi -Nhà hàng Trưng Vương 12342 Brookhurst St., Garden Grove. -liên lạc: 714-512-8088... » chi tiết
City: Garden Grove, CA

Cities: