Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Thuê và Cho Thuê >> California >> Anaheim

Góc Broadway/Brookhurst, Anaheim, Phòng master bedroom, full bathroom riêng, lối đi riêng, 2 closets, parking rộng, bao điện, nước, free internet, ưu tiên cho du học sinh, người có việc làm, dọn vào ngay. L/L: 714- 725-5899; 714-603-5224... » chi tiết
City: Anaheim, CA

Cities: