Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Thuê và Cho Thuê >> California

✔ phòng cho khách du lịch thuê ở trung tâm little saigon ❤ sạch và rẻ hơn hotel ✔đầy đủ tiện nghi ❤ bấm vào chi tiết để xem hình >>>>>>>... » chi tiết
City: Westminster, CA

Corner lot 9 Acres (approx. 40,000 m2). Cong ty hoac ca nhan nao muon thue dai han de gan he thong Solar Panels Ernegy. LL 949-690-7201 de lai loi nhan, se goi lai. Corner lot 9 acres. Long term land lease to anyone or company to install Solar Panel Systems. Contact 949-690-7201 leave message.... » chi tiết
City: Lake Los Angeles., CA

Cities: