Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Real Estate / Mua Bán Nhà >> Georgia

nha xay nam 2006 , 2 tang , 4 phong , 2 1/2 phong tam . trong do co 1 phong ngu master room , 1 phong tam master. A/C central air va Heat & lo nau gas , island kitchen. 2 garage attack . nha rong 2004 Sqft living , 6,035 sqft dat chung quanh nha . nha nam ngay mat tien duongg 78 round Hwy. truong hoc Gwinnett county system rat tot . tron... » chi tiết
City: Grayson, GA

CAN BAN CAN NHA RIENG 2 STORY TOTAL 2004 SQFT LIVING & 6,000 sqft dat chung quanh .Nha nan ngay mat tien duong lon 78HWY. 4phong ngu ,2 1/2 bath room .1master bed room ,1 mater bath. he thong A/C central .heat & lo nau Gas. 2 garage attack, Truong hoc theo he thong quan Gwinnett county. rat tot. chung quanh hang xom co chau a rat de song ... » chi tiết
City: GRAYSON, GA