Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Real Estate / Mua Bán Nhà >> California >> Santa Ana

Bolsa/Springdale 5PN/2PT 1600sqft,lot 7350sqft. Nhà đã remodel hoàn toàn,học khu tốt.Giá $769,000.Có chuơng trình KHÔNG THUẾ,W2.liên lạc 714-671-8699 liên lạc: (714) 671-8699... » chi tiết
City: Santa Ana, CA

Nhà Bán $810K, 2 Units, 3 year old. Magnolia & Trask, đang có người lease $5,000/M. Ưu tiên người đầu tư. liên lạc: Mr. Đông 714-487-2631... » chi tiết
City: Santa Ana, CA

BÁN VƯỜN BƠVườn bơ ở Escondido rộng 10 mẫu, có thể xây 1 căn nhà lớn. Không qua trung gian. Bán $365K.LL: Hoàng714-276-7295... » chi tiết
City: Santa Ana, CA

Cities: