Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Real Estate / Mua Bán Nhà >> California >> San Jose

Nhà riêng 6 phòng ngủ, 4 phòng tắm, sạch đẹp, có hệ thống làm điện từ mặt trời, 2 máy điều hoà không khí. Rất tiện cho gia đình đông người, hoặc có thể ở 1/2 gian và cho muớn 1/2 gian để thêm tiền phụ trội. Giá rao bán $949,900. Liên lạc David Phạm 714-724-6631 (Viber OK) để biết thêm chi tiết.... » chi tiết
City: San Jose, CA

Cities: