Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Real Estate / Mua Bán Nhà >> California >> San Bernardino, ca

: Co Hoi Dau Tu Tot: townhouse in San Bernardino, Ca: 3 bedrooms, 2 baths, 1 car garage attached. Asking $159,000, HOA $250/M. Renting $1450/M. Connie 714-276-5706 texting only... » chi tiết
City: San Bernardino, ca, CA

Cities: