Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Real Estate / Mua Bán Nhà >> California >> Long Beach

BÁN GẤPMixuse (2 store + 1 nhà nhỏ), Long Beach, 3 long term tenant mướn $3,175/tháng. Thuận tiện cho người vừa ở vừa làm business hoặc đầu tư sinh lợi. Bán $600,000. No agent.LL: Annie Ton Nữ714-720-8901Lic #01405274... » chi tiết
City: Long Beach, CA

Cities: