Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Real Estate / Mua Bán Nhà >> California >> Anaheim

Nhà Anaheim Brookhurst/Ball rộng 1500sqft,lot 8300sqft,hồ bơi có cổng.Nhà sạch,thóang,open floor plan,ready to move-in.Giá 550k.No closing cost.714-854-4083... » chi tiết
City: Anaheim, CA

Cities: