Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Việc Làm / Job Openings >> Texas >> Willowbrook

Cần một nam thanh niên trên 21 tuổi, làm việc thứ Sáu & thứ Bảy cho một tiệm rượu gần nhà thờ La Vang. Xin gọi (713) 459-6563. Liên lạc - 713-459-6563 Ngày đăng - 06:06 01/18/2017 Địa chỉ - 10013 W Montgomary Rd... » chi tiết
City: Willowbrook, TX

17 tuổi biết Tiếng Anh và Tiếng Việt, đang cần việc làm gấp (I'm 17, good at both English and Vietnamese, and in need of a job) Liên lạc - dahliarianna@gmail.com or 713-992-0017 Ngày đăng - 03:21 01/17/2017 Địa chỉ - Gan Beltway 8 + 249+... » chi tiết
City: Willowbrook, TX

Tìm việc Bookkeeping, kế toán hoặc thuế. Nữ tốt nghiệp đại học tại Việt Nam, có kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng với vị trí: Chuyển viên kiểm soát tín dụng. Qua Mỹ định cư được 6 năm và đã tốt nghiệp Associate’s degree in accounting tai Lone Star College 2016. Tôi đang tìm một công việc có liên quan về lĩnh vực Kế toán, bookkeeping, Pa... » chi tiết
City: Willowbrook, TX

Cities: