Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Việc Làm / Job Openings >> Texas >> Willowbrook

Nhà hàng đang cần tuyển một phụ bếp Nam/ Nữ Xin liên lạc đến Chị Tú 713-339-0709 Thank you Liên lạc - 713-339-0709 Ngày đăng - 0... » chi tiết
City: Willowbrook, TX

Nữ, 30 tuổi. Có kinh nghiệm làm Sales/ Marketing ở Vietnam. Biết vi tính, trang trí và khả năng sắp xếp tốt. Đang học ở Lonestar College, nhưng có thể đi làm fulltime, trừ Sunday. Có thể giao tiếp tiếng Anh tốt. Hi. I'm 30 years old. In Vietnam, I had experience in working in the hotel as Sales/ Marketing Coordinator. Since I came to US,... » chi tiết
City: Willowbrook, TX

Cities: