Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Việc Làm / Job Openings >> Texas >> Dallas

Japanese restaurant at Preston and Northwest Highway in Dallas is hiring part time server. Will train but MUST SPEAK ENGLISH. Nhà hàng Nhật ở Preston và NW Hwy Dallas cần tuyển phục vụ, PT. Sẽ hướng dẫn, phải biết tiếng Anh. Xin gọi: 214-417-9217 Dallas, TX 214-417-9217... » chi tiết
City: Dallas, TX

Nhà hàng JJ's Chicken & Rice (8702 S. Lancaster Rd #130 Dallas TX 75241). Cần nam phụ bếp. Xin gọi Thành: 469-487-6231 Dallas, TX 469-487-6231... » chi tiết
City: Dallas, TX

Cities: