Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Việc Làm / Job Openings >> Texas >> Dallas

Cần phụ vụ nam/nữ cho tiệm phở ở Rolyal Ln, Dallas cách Garland 10 phút. Du học sinh ok, FT/PT. Xin gọi: 469-970-4646 972-290-0743 Dallas, TX , 75229 469-970-4646... » chi tiết
City: Dallas, TX

Japanese restaurant at Preston and Northwest Highway in Dallas is hiring PT server. Will train but MUST SPEAK ENGLISH. Nhà hàng Nhật ở Preston và NW Hwy Dallas cần tuyển phục vụ PT. Sẽ hướng dẫn, phải biết tiếng Anh. Xin gọi: 214-417-9217 Dallas, TX 214-417-9217... » chi tiết
City: Dallas, TX

Cần thợ chính và thợ xào ở Dallas (gần Garland), Grapevine, và mới mở ở Lewisville (gần Carrollton), FT/PT, lương cao. L/L Cường: 214-684-5756 Dallas, TX 214-684-5756... » chi tiết
City: Dallas, TX

Cần cashier, ưu tiên sinh viên nữ. Tiệm gần 635 Josey, gần Brookheaven College. Xin gọi: 972-322-6967 Dallas, TX , 75229 972-322-6967... » chi tiết
City: Dallas, TX

Cần thợ may ở tiệm, full time, pay per piece hoặc đem về nhà làm, good pay. L/L: 214-263-0090 214-212-8373 Dallas, TX 214-263-0090... » chi tiết
City: Dallas, TX

Cần tuyển người nấu bếp, lương sẽ thương lượng. Xin L/L: Xin goi: 682-582-7027 Cris and John 5555 Preston Oaks Rd Dallas, TX , 75254 682-582-7027... » chi tiết
City: Dallas, TX

Nhà hàng Việt nam ở Dallas gần North Park mall cần tuyển cashier/nhân viên chạy bàn. Xin liên hệ Nhi: 469-525-6699 469-525-6699 Urban Caphe 6030 Luther Lane Dallas, TX , 75225 469-525-6699... » chi tiết
City: Dallas, TX

Cities: