Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Việc Làm / Job Openings >> Texas >> Dallas

Japanese restaurant at Preston and Northwest Highway in Dallas is hiring PT server and FT kitchen help. Will train but MUST SPEAK ENGLISH. Nhà hàng Nhật ở Preston và NW Hwy Dallas cần tuyển phục vụ PT và FT phụ bếp. Sẽ hướng dẫn, phải biết tiếng Anh. Xin gọi: 214-417-9217 Dallas, TX ... » chi tiết
City: Dallas, TX

Tiệm phở ở Dallas (Preston và Beltline) cần phục vụ và phụ bếp, FT/PT. Xin liên lạc: 936-332-6679 Dallas, TX 936-332-6679... » chi tiết
City: Dallas, TX

cần người layout 972-675-4383 Dallas, TX 972-675-4383... » chi tiết
City: Dallas, TX

Trẻ cần người layout bài làm việc part-time. Cần thông thạo computer, biết photoshop và indesign (nếu có khả năng sẽ train), cần có trình độ và thông thạo tiếng Việt và Anh, làm việc tại tòa soạn Trẻ 3202 N Shiloh Rd, Garland TX 75044. Xin gởi resume về email sau: dallas@trenews.net dallas@trenews.net Dallas, ... » chi tiết
City: Dallas, TX

Cities: