Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Việc Làm / Job Openings >> Missouri

Cần thợ Nails làm Full time & part time, bao lương $700-1000/tuần in North Kansas City, Missouri | , cần thợ biết làm càng nhiều càng tốt. Tiệm nằm trong khu mỹ trắng, típ cao. Chỗ làm thoải mái, chủ bảo đảm không dành khách. Bao lương từ $700-  $1.000/ tuần tùy theo khả năng... » chi tiết
City: Kansas City, MO