Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Việc Làm / Job Openings >> California >> Westminter

Tôi hiện giờ đang học lớp 11. Đang cần việc làm partime. Chưa có kinh nghiệm nhưng nhưng sẽ cố gắng. Tôi có thể nói tiếng việt và anh. Tôi cần việc như: Phục vụ, tiếp tân. bòi bàn. Mọi người có thể text mail: nnpham105@gmail.com or my phone# :657-465-6389. Thank you... » chi tiết
City: Westminter, CA

Cities: