Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Việc Làm / Job Openings >> California >> Irvine

* We would like for it to say: "Looking for an experienced machine operator with compounding / extrusion machine experience. Work location is in Irvine at Baxter Healthcare. Please apply online at"http://www.baxter.com/careers.page* Chúng tôi muốn tìm một thợ điều khiển máy thành thạo, có kinh nghiệm về máy nén / ép. Địa điểm làm việc ở I... » chi tiết
City: Irvine, CA

Cities: