Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Việc Làm / Job Openings >> California >> FOUNTAIN VALLEY

Văn Phòng Nhãn Khoa Optometry tại Fountain Valley,cần nữ Receptionist Full/Part time, không cần kinh nghiệm, sẽ training. Thông thạo Anh Việt, biết đánh máy và computer. Xin liên lạc 714-845-9549 hoặc 714-660-8699.... » chi tiết
City: FOUNTAIN VALLEY, CA

Cities: