Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Việc Làm / Job Openings >> California >> Anaheim

Hãng tiện cần: Program, set-up điều kiện biết 4 và 5 axis. Cần operator Mill/Lathe, ưu tiên có kinh nghiệm nếu không sẽ train. Email resume to: anna.dao@infiniti-mfg.com OR điền đơn: 2511 W. La Palma Ave. Suite R, Anaheim, CA 92801... » chi tiết
City: Anaheim, CA

Cities: