Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Thuê Phòng, Share Phòng >> California >> Westminter

Phòng masteresoom cho share lối đi riêng 520$ 1 tháng gần chợ Mỹ Thuận phương tiện và việc đi lại gần cộng đồng người Việt , gần Phước lộc thọ trong khu Mobihome 14081 magnolia st 49 có wifi xin gọi sư cô 7142135692.Ngưoi nữ độc hoặc và những em du học . Phòng trống vào đầu tháng 1/ tháng / 6... » chi tiết
City: Westminter, CA

Cities: