Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Thuê Phòng, Share Phòng >> California >> Santa Clara

Nha single house du 2 phong cho share bao: dien - nuoc - giat - say - wifi va cho nau an. Gia $750 - $900/phong/thang. Neu thue ca 2 phong gia $1,500 ( o toi da la 3 nguoi ).Lien lac co Phuong Anh so phone # (408)489-1477. Xin vui long nhan tin se goi lai - cam on .... » chi tiết
City: Santa clara, CA

Cities: