Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Thuê Phòng, Share Phòng >> California >> Huntington Beach

Huntington Beach Newland/ Heil, lối đi riêng phòng rất lớn sạch trên lầu, dưới lầu garage làm phòng khách &bếp nhỏ. Bao: gas, điện, nước, internet, có giặt/sấy $1,300. 310-409-9021... » chi tiết
City: Huntington Beach, CA

Cities: