Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Dạy Kèm, Tutoring, Training >> New York

Học Nghề Massage Theraphy tại Orange County, California, USA. Nghề HOT, thu nhập hấp dẫn và dễ tìm việc làm trên đất USA cho đồng hương Người Việt. Yêu cầu trên 18 tuổi, đủ sức khỏe và tốt nghiệp High School ( nếu bằng cấp nước ngoài thì phải dịch công chứng ). Trường có hổ trợ giúp xin Financial Aid ( nếu hội đủ điều kiện ).... » chi tiết
City: Orange, NY