Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Sang Nhượng Cơ Sở >> Việt Nam

Ống PU ứng dụng dẫn sản phẩm thể rắn như gạo, socola, bánh kẹo... » chi tiết
TP: Thanh Pho Ho Chi Minh, VN

Sử dụng cổng barrier tự động thông minh trên Miền Nam... » chi tiết
TP: Toàn Quốc, VN

Heated Hose được thiết kế đặc biệt giúp duy trì sản phẩm ở một nhiệt độ không đổi, tối ưu hóa dòng chảy sản phẩm. Những sản phẩm cụ thể như socola, bơ hoặc những sản phẩm có tính đặc sánh.... » chi tiết
TP: Thanh Pho Ho Chi Minh, VN

Ống silicon giúp duy trì sản phẩm bên trong ống ở một nhiệt độ quy định... » chi tiết
TP: Thanh Pho Ho Chi Minh, VN

Thành Phố: