Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Sang Nhượng Cơ Sở >> California >> Orange

Sang tiệm Nail T/P Orange, gần Bolsa 20’, 9 ghế, 9 bàn, 3 phòng facial, 15 thợ, khu sang, income $50-60K/ month, Giá $290K. Thật lòng mua tiệm liên lạc: 909-567-1377... » chi tiết
City: Orange, CA

Cities: