Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Giữ Trẻ & Senior Care >> New Jersey

Cần người phụ giúp trông coi baby girl được 3 tháng tuổi. Gia đình cô quạnh chỉ có 2 vợ chồng, vui vẻ, gần gũi. Nhà ở New Jersey cách Philadelphia and New York 1h30 mins. Ở lại nhà, lương 1,400/months. Ai thật tình giúp đỡ xin liên lạc A Minh 732-504-4905... » chi tiết
City: Howell, NJ