Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> Wyoming

*** Paid Ad *** Kim Nails - Cần thợ nail. Ưu tiên thợ nữ biết làm bột hoặc chân tay nước. Nhận du học sinh, hoặc những anh chị với vào nghề. Bao lương tuỳ theo khả năng hay ăn chia. Có chỗ ở riêng dành cho thợ ở xa. Xin liên lạc tiệm 765-622-6206. Cell phone 765-602-3931... » chi tiết
City: Anderson, IN

Cần gấp thợ bột kinh nghiệm, và thợ tay chân nước ở thành phó Gillette, WY . Khách trắng, giá cao, típ hậu . Lương up to $1,200/tuần. Có phòng riêng, cần thợ lâu dài . Liên lạc Linda: 626-417-4732(Cell)... » chi tiết
City: Gillette, WY

Đang cần thợ nail gấp!! Tiệm khu Mỹ trắng, giá nail cao,tip cao. Bao lương $900-$1,000/tuần(bảo đảm làm $1,200 trở lên), có chỗ ăn ở cho thợ ở xa. Nếu thật lòng xin liên lạc số phone::Cell 417-833-7587 or Tiệm 307-673-4347 (Tina). Gọi đi làm liền. Thank you... » chi tiết
City: Sheridan, WY

Cần nhiều thợ nail giỏi bột và làm đầy đủ , bao lương $5000 . Xin liên lạc (303)856-8866 Hay gọi Kelvin Để biết thêm chi tiết .thanks... » chi tiết
City: Rock Springs, WY

Tiệm đang đông khách cần gấp gấp nhiều thợ nail biết làm bôt hoặc tay chân nước Ok, Tiệm nằm khu mỹ trắng , Típ cao bao lương $3500/tháng , làm hơn ăn chia . Xin liên lạc để biết thêm chi tiết . thanks Work: 307-637-0189 OR Số Cell: 720-224-3974. Chị Loan:832-606-8370... » chi tiết
City: Cheyenne, WY

Cần thợ nail kinh nghiệm bột, P&W, gel, tay chân nước. Bao lương từ $3,500-$4,000/tháng ưu tiên có bằng WY. Xin liên lạc Mai (307)203-5283..... » chi tiết
City: Jackson, WY

Tiệm đông khách cần nhiều thợ nails,có kinh nghiệm làm bột,giá cao,lương từ $5000 đến $8000 một tháng,có phòng riêng,cần thợ lâu dài xin liên lạc Minh -801-979-9488... » chi tiết
City: Rock Springs, WY

Cities: