Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> West Virginia

Cần Thợ Nails Xuyên Bang Tiệm Nails khu mỹ trắng vùng Huntington, WV. Cần thợ nails biết làm everything. Bao lương $ 4000 - $ 5000/ tháng tùy thuộc vào tay nghề Thợ Phải có bằng West Virginia. Có phòng r... » chi tiết
City: Huntington, WV

Cần thợ nail ($6000-8000) - Tiem dong khách Cần gấp thợ nail Có kinh nghiệm va Có bằng West Virginia , không Có bằng sẽ hướng dẫn nếu cần . Bao lương toi thiếu 6 ngàn /tháng quanh nam .Có chỗ ở sạch sẽ và Internet cho thợ xa. Tiệm thích hợp cho anh chị nào muốn làm lâu dài và income cao ổn định . Cũng rất cần thợ chân tay nư... » chi tiết
City: Vienna, WV

Can tho nails ($5000-$7000) - Tiem đang cần thợ nails, income ổn đinh , moi trường làm Viet vui ve, xin vui lòng gọi 304-929-2014 Cell: 404-431-6201. Contact Le’s nails (304) 929-2014... » chi tiết
City: Beckley, WV

Tiệm đang cần thợ Nail gấp và phải có bằng wv. Tiệm khu mỹ trắng, tip cao Bao lương $5000 trên ăn chia! Tuan nghi 1 ngay . Có nhà riêng và Internet cho thợ xuyên bang ở. Ai có nhu cầu Xin vui lòng liên hệ: 301-642-1130 Andy Or 304-208-2239 Tina. Thank you!!!... » chi tiết
City: Lavalette, WV

Tiệm Khu Mỹ Trắng Cần Thợ Nails Giỏi Bao Lương $6,000 - $8,000/Thang... » chi tiết
City: West Virginia, WV

Cities: