Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> Virginia

*** VIP *** Tiệm rất đông khách, giá cao, tip hậu. Cần hai thợ bột kinh nghiệm. Lương cao $4000/tháng (trên chia 7/3). Liên lạc Tuệ 209-423-8601. Nếu cần có chổ ở FREE.... » chi tiết
City: Sonora, CA

*** VIP *** Chuyên phun xâm, thêu, permanent makeup, tattoo, eyelash extension, khắc chân mày tự nhiên, phun hồng môi, viền môi, mí mắt, phun hồng nhủ hoa, xâm má hồng. Nhận xoá sửa, đổi màu các trường hợp bị xâm hư. Đặc biệt có lớp đào tạo học viên về nghề xâm. Liên Lạc Ms. Queen, Nữ Hoàng ̣714-866-9431.... » chi tiết
City: Garden Grove, CA

Cần thợ nail (Cần thợ nail,bảo đảm bao lương) - bảo đảm bao lương...cần thợ nail gấp..có chỗ o Contact Dat (404) 791-7854... » chi tiết
City: Richmond, VA

Can tho nail (Báo đám bao lương) - Cần thợ nail gấp , có trọ ở Contact Hang (240) 688-2132... » chi tiết
City: Richmond, VA

Can tho lam bot,sns,CTN...$900...$1200 t - Khu my trang,good tip.can tho bot va chan tay nuoc...Bao luong hoac an chia ok,co cho o gan tiem...lien lac Contact Kim (770) 608-6497... » chi tiết
City: Lynchburg, VA

Cities: