Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> Texas >> TX

Cần thợ nails ( Bao lương $1200/tuan) - Cần THỢ BỘT có kinh nghiệm làm P&W. có bằng TX có thể đi làm xa. Tiệm khu trắng rất đông khách, income cao quanh năm, tip nhiều . Thợ giỏi income luôn luôn trên $1500/ tuần. Có nhà riêng cho thợ ở xa, có wifi. Contact . (325) 370-6504... » chi tiết
City: Tx, TX

Cities: