Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> Texas >> TX

Cần thợ nữ, vợ chồng (Bao lương $1200/tuần) - Cần thợ Nữ làm bột , dipping powder, tay chân nước .có bằng TX .Tiệm 100% mỹ trắng , good tip, rất đông khách bột nên income rất ổn định quanh năm , bảo đảm income cho thợ có tay nghề giỏi($1200-$1800). Có phòng riêng & Internet Contact . (325) 370-6504... » chi tiết
City: Tx, TX

cần thợ nails gấp,có chỗ ở... (bao luong 900/tuan) - Cần thợ nails gấp , Ai có nhu cầu liên lạc 9513162497 or please, message me.....và cũng cần tìm người có photo trên ai biết liên lạc xin hậu tạ .Thanks a lot . Contact Texas (951) 316-2497... » chi tiết
City: TX, TX

Cities: