Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> Texas >> Southlake

Tiệm ở Southlake,TX cần thợ biết làm bột dip, gel, tay chân nước, FT/PT, bao lương $800-$1200 tùy theo khả năng, khu Mỹ trắng khách sang, tip rất cao. Xin liên lạc cô Hồng / Huy: 972-357-5362 817-337-9222 Southlake, TX , 76092 972-357-5362... » chi tiết
City: Southlake, TX

Cities: