Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> Texas >> San Antonio

Cần thợ nails nam/nữ full-time/part-time, có kinh nghiệm bột solar, dipping powder & shellac. Lương trên $4500 and up, tip hậu. Tiệm trên đường 10. Xin liên lạc: 210-247-8672 210-877-9055 San Antonio, TX , 78239 210-247-8672... » chi tiết
City: San Antonio, TX

Cần Gap thợ bot, chân tay nước (Bao luong suốt năm (vợ chồng )) - Cần thợ chân tay nước part time, full time. thợ bột kinh nghiệm.Tiệm đóng cửa chủ nhật.Bao lương hay ăn chia. Co cho o Kim 210-4371161 Contact owner (210) 437-1161... » chi tiết
City: SAN ANTONIO, TX

Cities: