Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> Texas >> San Antonio

Tuyển thợ nail gấp. Ko cần kinh nghiệm. Tuyển thợ nail mới biết làm nail hoặc có kinh nghiệm. Thợ có kinh nghiệm biết làm everything Thợ ko kinh nghiệm sẽ được training Tiệm khu mỹ trắng tip cao giá cao. Môi trường làm việc thỏa mái. Location: 281 North and Evan road Liên hệ: 210 305 0130 (Tina)... » chi tiết
City: San Antonio, TX

CẦN THỢ NAIL GẤP - Tuyển thợ nail gấp. Ko cần kinh nghiệm. Tuyển thợ nail mới biết làm nail hoặc có kinh nghiệm. Thợ có kinh nghiệm biết làm everything Thợ ko kinh nghiệm sẽ được training Tiệm khu mỹ trắng tip cao giá cao. Môi trường làm việc thỏa mái. Location: 281 North and Evan road Liên hệ: 210 305 0130 Contact TINA (210) 305-0130... » chi tiết
City: San Antonio, TX

Cities: