Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> Texas >> MIDLAND

Tiệm cần thợ chân tay nước, bao lương 850/tuần, có phòng riêng cho thợ. Gọi đi làm liền, Xin vui lòng liên lạc: Johnny 214-558-4623 or Lee(432) 813-8518 tiệm vùng Midland texas". Cảm ơn.... » chi tiết
City: Midland, TX

Cần thợ chân tay nước, thợ bột, lớn tuổi OK. Chân tay nước bao $800/w, thợ bột $1000, có chỗ ở. L/L Kay: 719-440-2335 432-247-5777 Midland, TX , 79701 719-440-2335... » chi tiết
City: Midland, TX

Cities: