Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> Texas >> Humble

Cần Nhieu Thợ NAILS bột pink and white và tay chân nước kinh nghiệm. Tiệm khu mỹ trắng đông khách, TIP cao. Bao lương tuỳ theo tay nghề từ $800-1000. Chỗ làm việc thoải mái và thoáng mát. Tiệm trong khu Atascocita/Kingwood, zip code 77346. Xin gọi anh Nguyên tại (713)377 1586 hoặc chị Vy (832)605 0031... » chi tiết
City: Humble, TX

Cities: