Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> Texas

Cần thợ nails gấp. Tiệm mới mở, khu mỹ trắng, 18 ghế, môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng. Sẽ được training thêm kỹ thuật mới (dipping; ombré...). Xin liên hệ Khuê 254-716-0939... » chi tiết
City: waco, TX

CẦN THỢ... » chi tiết
City: cypress, TX

can gap tho TÓC khong cần khinh nghiem,moi ra trường chủ se chỉ them .Khu my trắng TIP rất cao chủ rất nhiệt tình và vui vẻ,không khí làm việc thoải mái Bao luong hoặc an chia tuy y 682 360 7972 text only... » chi tiết
City: fort worth texas, TX

can gap tho TÓC khong cần khinh nghiem,moi ra trường chủ se chỉ them .Khu my trắng TIP rất cao chủ rất nhiệt tình và vui vẻ,không khí làm việc thoải mái Bao luong hoặc an chia tuy y 682 360 7972 text only... » chi tiết
City: watauga texas, TX

can gap tho TÓC khong cần khinh nghiem,moi ra trường chủ se chỉ them .Khu my trắng TIP rất cao chủ rất nhiệt tình và vui vẻ,không khí làm việc thoải mái Bao luong hoặc an chia tuy y 682 360 7972 text only... » chi tiết
City: keller texas, TX

ĐỔI BẰNG NAILS-FACIAL- MASSAGE-NHANH RẺ 50 tiểu bang! Nếu bạn thực sự muốn hành nghề hợp pháp trên đất Mỹ thì bạn cần phải có license hành nghề trước khi bắt đầu công việc của bạn Dịch vụ đổi bằng nails-facial-massage 50 tiểu bang Mỹ sẽ giúp bạn hợp pháp có bằng Nails tại tiểu bang bạn sinh sống. ..... » chi tiết
City: Houston, TX

Cần thợ nail gấp Nam hoặc Nữ biết làm chân tay nước hoặc bột/dip. Bao lương $900-$1200 hơn ăn chia. Tiệm giá cao vùng Longview cách Dallas 2 tiếng hoặc cách Houston 3 tiếng. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Xin liên lạc Nick số phone 626-265-5939. Nếu không bắt phone được thì nhắn tin qua. Thank you... » chi tiết
City: Longview, TX

Cities: