Free Classified Ads

Related Categories

Ad Location

Hair & Nail Technicians >> Tennessee

*** VIP *** Tiệm rất đông khách, giá cao, tip hậu. Cần hai thợ bột kinh nghiệm. Lương cao $4000/tháng (trên chia 7/3). Liên lạc Tuệ 209-423-8601. Nếu cần có chổ ở FREE.... » details
City: Sonora, CA

*** VIP *** Chuyên phun xâm, thêu, permanent makeup, tattoo, eyelash extension, khắc chân mày tự nhiên, phun hồng môi, viền môi, mí mắt, phun hồng nhủ hoa, xâm má hồng. Nhận xoá sửa, đổi màu các trường hợp bị xâm hư. Đặc biệt có lớp đào tạo học viên về nghề xâm. Liên Lạc Ms. Queen, Nữ Hoàng ̣714-866-9431.... » details
City: Garden Grove, CA

Can Tho Nails Gap!!! ($800 and up/week) - Dang rat la can 1 hoac 2 tho nails biet bot va tay chan nuoc. Bao luong neu can thiet. Lam tuan 6 ngay nghi Chu Nhat. Co cho o cho tho o xa. Cho lam vui ve, sach se, thoai mai. Khu sang gia cao and really good tips! Manicurist needed. Mani/Pedi, Clean and comfortable environment. Ope... » details
City: Murfreesboro, TN

Cần gấp nhiều thợ Nail làm lâu dài. (Bao lương $5,000 thang) - Cần gấp nhiều thợ nails biết làm bột Shellac Dipping Powder và Wax. Bao lương $5,000 thang tren ăn chia. Bảo đảm chỗ làm rất thích hợp cho thợ ở xa. Income trên $6000/thang nếu biết làm hết. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc qua số dt Anh Linh 713-966-0636 Con... » details
City: Clarksville, TN

CẦN THỢ NAILS GẤP GẤP...... (Bao lương 4500-5500/tháng ) - CẦN THỢ NAILS LÀM LÂU DÀI, BIẾT LÀM BỘT GIỎI VÀ TAY CHÂN NƯỚC. BAO LƯƠNG $4500-$5500/THÁNG TRÊN CHIA. TIỀN TIP LẤY RA LIỀN. TIỆM Ở GẦN TRẠI LÍNH, KHÁCH RẤT DỄ, PHẢI CÓ BẰNG 600 GIỜ HOẶC 5 NĂM THUẾ LIỀN MỚI ĐÔỈ BẰNG NGANG QUA TENNESSEE ĐƯỢC. BẢO ĐẢM CHỖ LÀM VUI VẺ VÀ C... » details
City: Clarksville, TN

Can 2/ 3 tho nail ! (Long $900-1,250) - Can tho nail, biet lam bot hay tay chan nuoc gap, uu tien cho tho nu!!!Tiem o thanh pho Johnson City TN…luong cao tip hau..co cho o cho tho o xa , cho lam khong khi vui ve…neu that long xin lien la John text me anytime 423-737-7709 . Im looking for young, full of energy and fun tech! Ev... » details
City: Johnson city, TN

ZEN NAIL SPA CHATTANOOGA (1000 den 1500) - CAN THO NAILS NAM , NU ,LAM TAI THANH PHO CHATTANOOGA ,TN . LUONG TU 1000 DEN 1500 TUAN.TIP HAU CAO. NEU CAN SE BAO LUONG. BANG TIEU BANG KHAC CO THE DOI NGANG .XIN LIEN LAC :859-351-8918 HOAC 423-498-4777 Tracy Contact TRACY PHAN (859) 351-8918... » details
City: Chattanooga, TN

Tim Tho Nail (INCOME CAO/ CHO LAM THOAI MAI) - Enrich Nail Lounge in Nashville hien dang tim tho nail co nhu cau viec lam on dinh, thoai mai, income cao, va co hoi phat trien, xin lien lac voi chung toi qua dien thoai de biet them chi tiet. Xin cam on. Contact Sean Nguyen (270) 994-0616... » details
City: Nashville, TN

Cities: