Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> South Dakota

*** Paid Ad *** Kim Nails - Cần thợ nail. Ưu tiên thợ nữ biết làm bột hoặc chân tay nước. Nhận du học sinh, hoặc những anh chị với vào nghề. Bao lương tuỳ theo khả năng hay ăn chia. Có chỗ ở riêng dành cho thợ ở xa. Xin liên lạc tiệm 765-622-6206. Cell phone 765-602-3931... » chi tiết
City: Anderson, IN

Cần gấp thợ bột và tay chân nước. Có chỗ ở cho thợ. Chỗ làm thoải mái , tip hậu. Tiệm nằm trong khu Mỹ trắng. Bao luơng $1000-$1,200/tuần - 6 ngày, trên ăn chia Mọi chi tiết xin liên lạc Kim: 605-415-7164... » chi tiết
City: Rapid City, SD