Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> South Dakota

*** Paid Ad *** Kim Nails - Cần thợ nail. Ưu tiên thợ nữ biết làm bột hoặc chân tay nước. Nhận du học sinh, hoặc những anh chị với vào nghề. Bao lương tuỳ theo khả năng hay ăn chia. Có chỗ ở riêng dành cho thợ ở xa. Xin liên lạc tiệm 765-622-6206. Cell phone 765-602-3931... » chi tiết
City: Anderson, IN

Cần thợ nails Nam/Nữ làm việc Rapid City, South Dakota , có chỗ ở đàng hoàng , bao lương $1.200/1 tuần 6 ngày trên ăn chia , tip hậu. Mọi chi tiết xin liên lạc Kim: 605-415-7164... » chi tiết
City: Rapid City, SD