Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Cần Thợ Nails & Tóc >> Rhode Island

*** Paid Ad *** Cần Thợ Nail Gấp! Tiệm ở tiểu bang Alabama, khu Mỹ trắng, khách rất đông. Cần thợ nam/nữ làm ăn lâu dài. Biết làm đủ thứ, có kinh nghiệm P&W, bột nhúng. Income $900-$1,400/tháng, tip cao. Bao lương theo thoả thuận. Cần thợ chân tay nước chưa có bằng, biết làm sẽ được co-sign. Cho lại tiền vé máy bay cho thợ xuyen bang. Có Phòng riêng ch... » chi tiết
City: Albertville, AL

*** Paid Ad *** Kim Nails - Cần thợ nail. Ưu tiên thợ nữ biết làm bột hoặc chân tay nước. Nhận du học sinh, hoặc những anh chị với vào nghề. Bao lương tuỳ theo khả năng hay ăn chia. Có chỗ ở riêng dành cho thợ ở xa. Xin liên lạc tiệm 765-622-6206. Cell phone 765-602-3931... » chi tiết
City: Anderson, IN

Cần thợ Nails nam nữ làm khu mỹ trắng lương cao Típ nhiều. Mọi chi tiết Liên lạc a hải (401) 215-3429... » chi tiết
City: Warwick, RI

Cần thợ nails nam/ nữ biết làm bột (Ưu tiên nếu biết làm pink & white), shellac, tay chân nước. Tiệm trong khu Mỹ trắng, giá cao và tip hậu. Bao lương trên ăn chia. Chỗ làm thoải mái, vui vẻ. Làm theo tour, không tranh giành. Có chỗ ở nếu cần. Xin gọi số phone: (401) 619-0129 or Rose (401) 662-0230... » chi tiết
City: Middletown, RI

Cần thợ làm tay chân nước, bột...Tiệm trong khu Mỹ trắng, tip cao, chỗ làm thoải mái, vui vẻ. Xin gọi Số phone : 781-535-1557 Hoặc số : 401-289-3823... » chi tiết
City: Warren, RI

Cần thợ làm Tay Chân nước, biết làm bột Càng tốt có chỗ ở nếu cần. Liên lạc: Trâm (401) 808-1209... » chi tiết
City: Warwick, RI

Cities: